Emlak Birimi

GÖREVLER

 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. maddesi uyarınca Belediye’ye ait taşınmazların kamu kurumlarına devir işlemlerini yapmak.

 - 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu uyarınca kamulaştırma işlemini yapmak.

 - Yol fazlası alanların, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi uyarınca satılmasını sağlamak.

 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre ihale ile taşınmazların satışını yapmak.

 - Kamuya ait taşınmazların tevhid, ifraz, ihdas ve terk işlemlerini yapmak.

 - Belediye’ye taşınmaz bağışı ile ilgili işlemleri yapmak.

 - Belediyenin gayrimenkul envanterlerini tutmak.

 - Belediye gayrimenkullerinin yönetimini yapmak, gayrimenkul geliştirilmesine yönelik her türlü araştırma, plan ve uygulamayı yapmak veya yaptırmak, bu amaçla değerleme yaptırmak için gerekli hizmetleri satın almak.

 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi uyarınca belediyemize ait taşınmazların takas (trampa), satış, satın alma, irtifak hakkı vb. işlemlerini yürütmek.

 - 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesi uyarınca belediyemiz hisselerinin satışlarını ve ihdas sonucu oluşan taşınmazların satış işlemlerini yürütmek.

 - Belediyemize ait taşınmaz mülklerle ilgili başta mahkemeler olmak üzere diğer kurum ve 3.şahıslar nezdinde gerekli işlem ve yazışmaları takip etmek.

 - Belediyemize ait taşınmazlarla ilgili olarak açılmış başta kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma, izale-i şuyu ve tapu iptal tescil davalarını koordinatör müdürlük sıfatıyla takip etmek, bu kapsamda gerekli işlem ve yazışmaları takip etmek.

 -Belediyenin, Tapu ve Kadastro Müdürlüğündeki işlemlerini takip etmek ve gerekli işlemleri yapmak.

- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre Belediyenin sahip olduğu gayrimenkullerin kiraya verilerek değerlendirilmesini sağlamak.

 - Müdürlüklerden gelen kiralama taleplerini değerlendirmek, uygun taşınmazların 4734 Sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümler çerçevesinde hizmet alımı yoluyla kiralamak.


07 Ekim 2020