Gecekondu Birimi

GÖREVLER

 - 2981 sayılı Kanuna göre tapu vermek.

 - 775 sayılı Kanuna göre arsa ve daire tahsisini yapmak, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesine göre iş ve işlemleri yürütmek.

 - Gecekondu tasfiyesi işlemini yapmak.

 - 4706 sayılı Kanuna göre Hazine’den Belediye’ye taşınmaz devri işlemlerini yapmak.

 - Vatandaşlardan gelen dilekçeleri cevaplandırmak.


13 Mayıs 2019