Harita Birimi

GÖREVLER

 - 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesi gereğince imar uygulamalarını yapmak

 - Şuyulandırmayla ilgili süreçleri yürütmek ve gerekli hallerde vatandaşa şuyulandırmalar ve prosedür hakkında bilgi vermek

 - İmar uygulaması sonucu oluşan tapuları dağıtmak

 - İlgililerin talebi üzerine 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 15. ve 16. Maddelerine göre inşaat istikamet rölevesi, kot kesit belgesi, encümene teklif folyesi, encümen kararı,  ada revizyonu ve aplikasyon gibi çalışmaları yapmak

 - Diğer müdürlük ve kurumların yer tespiti, aplikasyon, revizyon vb. çalışmalarını yapmak

 - Adres tespitlerinin kontrolü ve onayını yapmak.

 - Yeni açılan cadde ve sokakların isimlendirilmesi için meclise teklif verilmesi işlemlerini takip etmek.

 - Yıkım ruhsatları için verilen ulusal adres veri tabanı kotlarının takibi ve kontrolünü yapmak.

 - Kent haritalarının basım işlerinde veri altlığı oluşturulmasının takibi ve kontrolünü yapmak.

 - Adres kayıt sisteminin veri girişi yapılması ve güncel tutulmasının takibini yapmak.


15 Mayıs 2019