Emlak Vergisi Bildirimi (taşınmaz İçin)

Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesi gereğince Emlak Vergisine tabidir.

Emlak Vergisi: Bir gayrimenkulün satın alınması veya intikal etmesi üzerine ilgili belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve ödenir.

Mükellefiyeti: Emlak vergisini bina, arsa ve arazinin malikleri varsa intifa hakkı sahipleri, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder.

Bildirim Süreleri: Yeni alınan veya intikal eden bir gayrimenkulün bildirimi alındığı yılı içerisinde emlakın bulunduğu belediyeye verilir. İşlem yıllın son üç ayında gerçekleştiyse üç ay içinde bildirim verilmesi gerekmektedir.

Ödeme Süreleri: Emlak vergisi 1. taksit tutarı “mayıs” ayı sonuna kadar, 2. taksit tutarı ise “kasım” ayı sonuna kadar olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

 

Vergi Oranları: Satın almalarda edinim değerinin diğer şekillerde ise 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince tespit edilen değerin;

 - Binalarda         %o2’si

 - İşyerlerinde     %o4’si

 - Arsalarda         %o6’si

 - Arazilerde        %o2’si

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 - Tapu Fotokopisi

 - Kimlik Belgesi (Geçek Kişi)

 - İmza Sirküleri (Tüzel Kişi)

 - Vekaletname (Vekilse)

 - Emlak Vergisi Bildirimi

 

Matbu Formlar;

Bina beyanı bildirim formunu indirmek için tıklayınız

Arsa beyanı bildirim formunu indirmek için tıklayınız

Arazi beyanı bildirim formunu indirmek için tıklayınız 

(İdare tarafından da doldurulur.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 5-10 Dakika

 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRLER BİRİMİ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2110, 1186, 2162, 1183

E-Posta: malihizmetler@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1198

E-Posta: aduran@pendik.bel.tr


28 Ocak 2021
Pendik