Emlak Vergisi Bildirimi (taşınmaz İçin)

EMLAK VERGİSİ

Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arsa ve araziler 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 1. Maddesi gereğince Emlak Vergisine tabidir.

 

Emlak Vergisi: Bir gayrimenkulün satın alınması veya intikal etmesi üzerine ilgili belediyeye bildirimle müracaat etmek suretiyle tahakkuk ettirilir ve ödenir.

Mükellefiyeti: Emlak vergisini bina, arsa ve arazinin malikleri varsa intifa hakkı sahipleri, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edenler öder.

Bildirim Süreleri: Yeni alınan veya intikal eden bir gayrimenkulün bildirimi alındığı yılı içerisinde emlakın bulunduğu belediyeye verilir. İşlem yıllın son üç ayında gerçekleştiyse 3 (üç) ay içinde bildirim verilmesi gerekmektedir.

Ödeme Süreleri: Emlak Vergisi 1. Taksit tutarı “mayıs” ayı sonuna kadar, 2. Taksit tutarı ise “kasım” ayı sonuna kadar olmak üzere 2 eşit taksitte ödenir.

 

Vergi Oranları: Satın almalarda edinim değerinin diğer şekillerde ise 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince tespit edilen değerin;

- Binalarda         %o2’si

- İş Yerlerinde     %o4’si

- Arsalarda         %o6’si

- Arazilerde        %o2’si

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

  • Tapu Fotokopisi
  • Kimlik Belgesi (Geçek Kişi)
  • İmza Sirküleri (Tüzel Kişi)
  • Vekaletname (Vekilse)
  • Emlak Vergisi Bildirimi

 

Matbu Formlar

Bina beyanı bildirim formunu indirmek için tıklayınız

Arsa beyanı bildirim formunu indirmek için tıklayınız

Arazi beyanı bildirim formunu indirmek için tıklayınız 

(İdare tarafından da doldurulur.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 5-10 Dakika

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRLER BİRİMİ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sok. No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2110, 1186, 2162, 1183

E-Posta: malihizmetler@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRLER BİRİMİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sok. No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1198

E-Posta: aduran@pendik.bel.tr


30 Mayıs 2023
Pendik