Mimari Projeler Birimi

GÖREVLER

 - Pendik’in gelişmesine yön verecek ve gelişen talepleri karşılayacak nitelikte öncü ve örnek projeler geliştirmek.

 - Sivil toplum kuruluşlarının aktif bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmeleri için yer, alan çalışmaları ve buna bağlı olarak dini tesis, sosyal tesis, piknik alanı, vb. gibi projeler geliştirmek ve imalatlarını yapmak veya yaptırmak.

 - Mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, devlete ait okul binalarının, mabetler ve cemevlerinin, devlete ait sağlık tesislerinin, amatör spor kulüplerinin, kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların daha kaliteli ve daha etkin hizmet sunabilmeleri için proje ve imalat desteği verilmesini sağlamak.

 - Hizmet binaları, kültür merkezleri, açık - kapalı spor tesisleri gibi tüm yapı tesislerinin avan, uygulama ve detay projelerini yapmak veya yaptırmak.

 - Genel olarak her türlü yapıya ait statik, mekanik, elektrik projelerinin hazırlanması ile bunlara ait yapı yaklaşık maliyetlerini ve teknik şartnamelerini hazırlamak veya hazırlatmak.

 - Tadilat yapılacak binaların rölövelerini çıkartarak gerektiğinde uygulama projelerini hazırlamak veya hazırlattırmak.


18 Ekim 2017