Projeler Birimi

GÖREVLER

 - Dış kurumlar ve vatandaş talepleri doğrultusunda mevcut durumun yerinde tespit çalışmalarının yapılması, röleve alım ve tadilat projelerinin hazırlanması. (Dini tesisler, okullar, emniyet vb)

 - Dış kurumlara ait bina, ek bina, tesisler için teklif ve avan projelerinin hazırlanması. (Dini tesisler, okullar, emniyet vb)

 - Talep doğrultusunda mevcut belediye tesislerine ait yerleşim ve tadilat projelerinin hazırlanması

 - Belediyeye ait tüm ek binalar, sosyal, kültürel tesisler ile spor tesislerin teklif ve avan projelerinin hazırlanması.

 - Tüm binalara ait uygulama ve detay projelerinin hazırlanması.

 - Projelere ait iç ve dış görsel çalışmalar ile renderların hazırlanması. (Kurum içi ve kurum dışı)

 - Proje talepleri doğrultusunda ruhsat projelerinin hazırlanması. (Kurum içi ve kurum dışı)

 - İhale dosyasına içerik teşkil edecek; mahal listeleri, yaklaşık maliyetler ve fiyat teklifleri çalışmasının yapılması, teknik şartnamelerin hazırlanması.

 - Uygulama aşamasına geçmiş veya ihale edilmiş işlerde şantiye kontrollerinin yapılması, imalat çizimlerinin hazırlanması, malzeme seçimlerinin yapılması.

 - İhale komisyonunda, geçici kabul ve kesin kabul komisyonlarında görev alınması.

 - İbb, Yikob, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi dış kurumlarla ortak yürüttüğümüz çalışmalarda projelerin takibini yapmak, onayları almak, toplantılara katılmak, gerekli durumlarda teknik destek vermek ( evrak, ruhsat işlemleri ve çizimler benzeri)

 - Beyanname kapsamındaki işlerle ilgili proje altlıklarını oluşturmak, leke çalışmalarını, uygun parsel tespiti için gereken araştırma ve yazışmaları yapmak, müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak.


04 Eylül 2019