Evrak Takip Birimi

GÖREVLER

- Strateji Geliştirme Müdürlüğü, İletişim Merkezinden gelen şikayet ve taleplerin yönlendirilmesini sağlamak.

- Diğer müdürlüklerle iskan süreçleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunmak.

- Müdürlük yazışmalarının resmi yazışmalarda uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe uygun yazılması hususunda kontrolü sağlamak.


28 Aralık 2017