Makine İkmal Birimi

GÖREVLER

- Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen hafriyat, moloz ile ilgili şikayet ve talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak.

- Belediyemizin tüm akaryakıt ikmal ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli ihale ve kontrol işlemlerini yapmak.

- Tadilat veya tamirat yapılan yapılarda oluşan moloz atıklarını, tadilat veya tamirat yapılan binaların önünden kaldırma hizmetleri vermek.

- Belediyemizin tüm müdürlüklerine iş makinesi desteği vermek.

- Ambara malzeme giriş-çıkış işlemlerini yapmak.

- İhtiyaç olması durumunda gerek belediyemiz müdürlüklerinin yapacağı yapı ve tesislerin gerekse 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre alınmış meclis kararı ve akabinde yapılmış protokoller gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesislerin hafriyatını almak.

- İhtiyaç olması durumunda gerek belediyemiz müdürlüklerinin yapacağı yapı ve tesislerin gerekse 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine göre alınmış meclis kararı ve akabinde yapılmış protokoller gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesislerin zemin tesviye işlerini yapmak.

 


28 Aralık 2017