Yapım İşleri Birimi

İhale kapsamında yapılacak İşleri projelendirme, yaklaşık maliyet hazırlama, ihale dosyası hazırlama, hazırlanan işlerin ihalelerini yapma ve sonuçlandırma, ihale sonrası yapılan işlerin arazi takiplerini yapmak, işlerin şartnamesine ve sözleşmesine uygun olarak bitirilmelerini sağlamak, Belediyenin İhtiyacı olan her türlü araç, gereç ve malzeme teminini sağlamaktır. 

GÖREVLER

- Vatandaşlardan ve kurumlardan gelen kaldırım, istinat duvarı, korkuluk, kapan, sfero baba, merdiven, yeraltı çöp konteyneri ile ilgili şikayet ve talepleri değerlendirerek çözüme ulaştırmak.

- Yeni yol çalışmalarımızda ihtiyaç duyulan yerlere ve tehlike arz eden şevli arazilerin önüne istinat duvarı yapmak.

- İlçemizdeki caddelerin yaya ve araç trafiği için, hem daha konforlu hem de ticari açıdan gelişiminin sağlanması açısından prestij cadde çalışması yapmak.

- İhtiyaç olan yol ve kaldırımlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon sağlamak ve UTK kararı alınarak kavşak düzenlemesi yapmak.

- Yaya trafiğinin konforu için imar yolu olan tüm sokaklara kaldırım yapmak.

- İhale kapsamında yapılan kaldırım, istinat duvarı, korkuluk, kapan, sfero baba, merdiven, yeraltı çöp konteyneri çalışmalarını denetlemek ve organize etmek.

- Alt yüklenici firmalar ile koordinasyonu sağlamak.


21 Mayıs 2018