Gayri Sıhhi İşyeri Ruhsatı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Ruhsat Başvuru ve Beyan Formları

* 5510 Sayılı Zorunlu Bilgi Formu

* Evsel ve Geri Dönüştürülebilir Atık Tebliğnamesi (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir.)

* Kira Kontratı (Mülk sahibi vefatı durumunda veraset ilanı ve varislerin kira kontratında imzaları gerekmektedir.)

* Vergi Levhası

* Ticaret Odası Kaydı veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı, Sicil Tasdiknamesi (Ticari Sicil Memurluğundan), Şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Fotokopisi

* İmza Sirküleri (Şirketler için gereklidir.)

* 6 Kg Yangın Tüpü Faturası (Her 250 m2 için 1 adet gereklidir.)

* İtfaiye Raporu (Belediye tarafından yönlendirilecektir.)

* İşyerine Ait Basit Plan (Çıkış kapıları ve işletmenin uzunluk ölçüleri belirtilmesi gerekir.)

* Atık Sözleşmesi ve Çöp Konteyneri Olur Yazısı (Temizlik İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

* Haşere İlaçlama Firmasıyla Yapılan 1 Seferlik Kontrol ve Uygulama Raporu

* Kat Maliklerinden Rıza Belgesi (Müdürlüğümüzden matbu evrak alarak temin edilebilir.)

* Yönetim Kurul Kararı (NOTER Tasdikli) veya Şube Yoklama Fişi (Eğer şube için başvuru yapılıyorsa gereklidir.)

* Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (Lisanslı firmalarla yapılması gerekmektedir.)

* Ustalık Belgesi (Yaş pasta üretim yapan yerler için gereklidir.)

* Kapasite Raporu (Gerek görülen işyerleri için gereklidir.)

* ÇED Raporu (Gerek görülen işyerleri için gereklidir.)

* Çevre İzni (Gerek görülen işyerleri için gereklidir.)

* Emisyon Raporu (Gerekli görülen işyerleri için gereklidir.)

* İSKİ Uygunluk Belgesi (Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı)

* İş Güvenliği Sözleşmesi

* Özel/tüzel işletmelerin iş takibini yapanlar vekaleten evraklarını kurumumuza ibraz etmelidir.

* Gerekli durumlarda müdürlüğümüzce bilgi ve belge istenebilir.

 

NOT: İşletmelerin, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilen bölümlerinin haricindeki alanlarda geçici olarak ticari faaliyet yapılması ve sundurmalar hakkında usul ve esaslara dair Emirname için tıklayın.

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 5 Gün  

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET MASASI

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3122 - 3123

E-Posta: hmd[et]pendik.bel.tr

  

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERİ DENETİM BİRİMİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Güllübağlar Mah. M. Yazıcıoğlu Cad. No:132

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3122

E-Mail: yyildirim[et]pendik.bel.tr


23 Aralık 2019