Gelirlerin Yapılandırılması

Bütçe ve Muhasebe Sistemlerinin değişim ve dönüşüm çalışmalarının sonucu olarak belediye gelir sisteminde değiştirilmesi ve yeni sisteme yazılımlarıyla birlikte adapte edilmesi kaçınılmaz olmuştur.

Bu kapsamdaki değişim ve dönüşüm çalışmaları 2005 yılının sonlarında tamamlanmış olup veri tabanında kayıtlı olan tüm verilen yeni sisteme dönüşümü sorunsuz bir şekilde tamamlanmıştır. Yapılan ek çalışmalarla da tüm belediye birimlerinin sisteme adaptasyonunu sağlamak için kullanacağı kodlar ve belgeler yeniden düzenlenerek birimlere dağıtımı yapılmıştır.  

02.01.2006 tarihinde mesai saati başladıktan sonra 10-15 dakika süren bir karmaşanın ardından tüm tahakkuk ve tahsilat işlemleri sorunsuz bir şekilde yeni sistemde yapılmaya başlanılmıştır.

 

 

 


13 Kasım 2017
Pendik