Haberleşme Vergisi

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) Haberleşme Vergisine tabidir.

Mükellefiyeti: Verginin mükellefi, telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerini tahsil eden T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatıdır.

Beyan ve Ödeme: Bir ay içinde tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data ücretlerine isabet eden Haberleşme Vergisi, ilgili belediyeye tahsilatı takip eden ayın sonuna kadar bir beyannameyle bildirilir ve aynı süre içinde ödenir.

Vergi Matrahı: Tesis, devir ve nakil ücretleri hariç olmak üzere tahsil edilen ücrettir. Matraha gider vergileri dahil edilmez.

Vergi Oranı: Haberleşme vergisinin oranı yüzde 1'dir.

Muafiyetler: Genel ve katma bütçeli kurumlarla il özel idare ve belediyelere ve bunların kurdukları birliklere ait teleks, faksimili ve data ücretinden vergi alınmaz.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 * Haberleşme Vergisi Bildirim Formu için tıklayınız.

 

Bütün Evraklar Teslim Edildikten Sonraki Hizmet Süresi:  5 Dakika

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRLER BİRİMİ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2110, 1186, 2162, 1183

E-Posta: malihizmetler@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1198

E-Posta: aduran@pendik.bel.tr


28 Ocak 2021
Pendik