İlan Ve Reklam Vergisi Bildirimi

İlçe belediye sınırları içerisinde işletme sahibiyseniz ve bu işle ilgili tabela veya afişiniz varsa belediyelere ilan ve reklam vergisi ödemek için aşağıdaki işlemleri yapmanız gerekir.

Beyanın Doldurulması: İlan ve Reklam Vergi Beyannamesi doldurulabilmek için ilanın cinsine göre belirlenen (ışıklı, ışıksız veya bez ilan) birim fiyatlarını Tahakkuk Biriminden öğrenmek gerekir. Bu bilgilerle ilanın metrekaresine göre beyanname doldurulur. Beyanname doldurulduktan sonra tahakkuk fişi kestirilir.
  
Ödeme Süreleri: Yeni asılacak ilanlarda ilan asılmadan önce faturayla birlikte müracaat etmek gerekir. Daha önce mükellefiyetiniz varsa her yılın “ocak” ayı içerisinde beyanname vermeniz ve ödemeniz gerekir. Bez afiş gibi geçici ilanlarda, haftalık tarifeden vergisi ödendikten sonra afiş mühürletilir ve asılma müsaadesi alınır. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yetki alanında bulunan ana arterlere cephesi bulunan binalar üzerine asılacak ilan reklamları ile bu alanlara asılacak ilan reklamlarının vergileri için İstanbul Büyükşehir Belediyesine müracaat edilir.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Gerçek Kişi: TC Kimlik Belgesi

Tüzel Kişi: İmza Sirküleri

Vergi Levhası (İlk kez verecekler için gereklidir.)

Vekaletname (NOTER Tasdikli)

İlan ve Reklâm Faturası (Yeni tabelalar için gereklidir.)

Araç Ruhsat Fotokopisi

Yeni Araçlarda Proforma Fatura

Araçlarda NOTER Satış Sözleşmesi

İlan ve Reklam Vergisi Bildirim Formu için tıklayınız (İdare tarafından da doldurulur.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 5-10 Dakika

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRLER BİRİMİ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2110, 1186, 2162, 1183

E-Posta: malihizmetler@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1198

E-Posta: aduran@pendik.bel.tr


28 Ocak 2021
Pendik