İndirimli Bina Vergisi

Emeklilerin ve Gazilerin, Şehitlerin Eş ve Yetimlerinin Muafiyetleri ve İşlemleri

Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesine göre gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, engellilerin, şehitlerin eş ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m²’yi geçmeyen tek meskeni olması halinde bu meskenlere ait ödenecek emlak vergisinden muaftır. Muafiyetten faydalanmak isteyen mükellefler; Emekli Cüzdanı Fotokopisi ile emeklilere ait formu doldurup imzalayarak belediyenin Tahakkuk Birimine müracaat etmek suretiyle tahakkuk kayıtlarını kapattırabilirler.

Hiçbir Geliri Olmayan Mükellef Muafiyet İşlemleri

Hiçbir geliri olmadığını beyan ederek emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgâhlarının bulunduğu yer, vergi dairesinden gelir vergisi mükellefi olmadıklarına ve T.C. Emekli Sandığı, BAĞKUR, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüklerinin ilgili birimlerinden aktif sigortalı bulunmadıklarına ait alacakları belgeler ile hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin tek meskenlerine ait formu doldurarak belediye Tahakkuk Birimine müracaat ederek muafiyet işlemlerini yaptırabilirler.

Engelli Mükellef Muafiyetleri  ve İşlemleri

5378 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 22. Maddesi ile Emlak Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesinin 2. Fıkrasında yer alan indirimli bina vergisi 

 

EMEKLİLERE AİT

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 - İndirim Talep Formu için tıklayınız.

 - Emekli olduğuna dair belge

 

HİÇBİR GELİRİ OLMAYANLARA AİT

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 - İndirim Talep Formu için tıklayınız.

 

ENGELLİLERE AİT

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 - İndirim Talep Formu için tıklayınız.

 - Sağlık Kurulu Raporu

 

ŞEHİTLERİN DUL VE YETİMLERİNE VE GAZİLERE AİT

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 - İndirim Talep Formu için tıklayınız.

 - Şehit Dul ve Yetimi Olduğuna Dair Belge

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 3-5 Dakika

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GELİRLER BİRİMİ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2110, 1186, 2162, 1183

E-Posta: malihizmetler@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1198

E-Posta: aduran@pendik.bel.tr


28 Ocak 2021
Pendik