İsim Değişikliği Yapı Ruhsatı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

 - Başvuru evrak listesini tablo halinde indirmek için tıklayınız.

 

ŞANTİYE ŞEFİ DEĞİŞİKLİĞİ                                                      

* Müracaat Dilekçesi (Matbu dilekçe için tıklayınız.

* Şantiye Şefi Taahhütnamesi için tıklayınız.                     

* Şantiye Şefi Sözleşmesi için tıklayınız.                                                      

* Yapı Bilgi Formu/YIBF (Güncel)                                                                           

* Eski Şantiye Şefi Fesh Belgesi                                            

* İmza Taahhütnamesi için tıklayınız.                                               

* Harç Makbuzu                                            

* Eski Ruhsat Fotokopisi        

                                  

MÜTEAHHİT DEĞİŞİKLİĞİ                                                       

* Müracaat Dilekçesi (Matbu dilekçe için tıklayınız.)                                               

* Şantiye Şefi Taahhütnamesi için tıklayınız.                                   

* Şantiye Şefi Sözleşmesi için tıklayınız.

* Müteahhit Evrakları                                     

   a) Taahhütnameler için tıklayınız. (Bakanlık ve Belediye)                               

   b) Vergi Levhası                        

   c) İmza Sirküleri                        

   d) Vekaletname (Gerekli durumda)                                                                  

* Yapı Bilgi Formu/YIBF (Güncel)                                        

* Eski Müteahhit Feshi                                   

* Harç Makbuzu                                            

* Eski Ruhsat Fotokopisi                                           

* İmza Taahhütnamesi için tıklayınız.

                                              

MÜELLİF DEĞİŞİKLİĞİ                                                  

* Müracaat Dilekçesi (Matbu dilekçe için tıklayınız.)                                               

* Yapı Bilgi Formu/YIBF (Güncel)                                        

* Muvafakatname                                          

* Taahhütname (Proje Müellifi İçin)                                                                         

* Harç Makbuzu                                            

* Eski Ruhsat Fotokopisi                                           

* İmza Taahhütnamesi için tıklayınız.

 

YAPI DENETİM DEĞİŞİKLİĞİ                                                   

* Müracaat Dilekçesi (Matbu dilekçe için tıklayınız.)                                               

* Yapı Denetim Sözleşmesi                                       

* Proje Kontrol Formu                                   

* Yapı Bilgi Formu/YIBF (Güncel)                                                                                       

* Eski Yapı Denetim Feshi                                         

* Harç Makbuzu                                            

* Eski Ruhsat Fotokopisi                                           

* İmza Taahhütnamesi için tıklayınız.

                                              

MAL SAHİBİ DEĞİŞİKLİĞİ                                                        

* Müracaat Dilekçesi (Matbu dilekçe için tıklayınız.)                                               

* Yapı Denetim Sözleşmesi                                       

* Tapu Kaydı                                     

* Yapı Bilgi Formu/YIBF (Güncel)                                                                                       

* Vekaletname                                   

* Harç Makbuzu                                            

* Eski Ruhsat Fotokopisi                                           

* İmza Taahhütnamesi için tıklayınız.  

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 3 Gün

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET MASASI

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 7211

E-Posta: iletisimmerkezi@pendik.bel.tr

  

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK BİRİMİ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Kat: 3  

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1262, 2271, 2273

E-Mail: abesinci@pendik.bel.trbakova@pendik.bel.tr, dfener@pendik.bel.tr

                                          


23 Aralık 2019