Plan Askı Süresinde İmar Planlarına Yapılan Şahıs İtirazları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Yürürlükte Olan Plan/ Hâlihazır Haritalar Üzerine Hazırlanmış İtiraz Plan Paftası ve İtiraz Planın Sayısal Verisi (.ncz formatında ve 5 takım olacak.)

Kanun ve Yönetmelikte Öngörülen Nitelik ve İçerikte Hazırlanan İnceleme ve Araştırmaları İçeren Plan Açıklama Raporu (5 takım olacak.)

Büro Tescil Belgesi

İlgili Kurum ve Kuruluş Görüşleri

Tapu, Çap ya da Bu Belgeler Yerine Geçecek Belge (NOTER Tasdikli)

Parsel Maliklerinin İmza Sirküleri

Muvafakatname/Vekâletnameler (NOTER Tasdikli) (Malikler başvurmuyorsa gereklidir.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1 Ay

Not: İtiraz incelendikten sonra dosya Belediye Meclisine sunulmaktadır.

 

 BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Kat: 4

Tel: 444 81 80 Dahili: 1247

 E-Posta: planproje@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Kat: 4

Telefon: 444 81 80 Dahili: Plan Değişikliği: 1248 İmar Planları: 1246

E-Posta: Plan Değişikliği: fbaskan@pendik.bel.tr İmar Planları:hoksuz@pendik.bel.tr

 


03 Eylül 2019