Plan Askı Süresinde İmar Planlarına Yapılan Şahıs İtirazları

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Yürürlükte Olan Plan/ Hâlihazır Haritalar Üzerine Hazırlanmış İtiraz Plan Paftası ve İtiraz Planın Sayısal Verisi (.ncz formatında ve 5 takım olacak.)

Kanun ve Yönetmelikte Öngörülen Nitelik ve İçerikte Hazırlanan İnceleme ve Araştırmaları İçeren Plan Açıklama Raporu (5 takım olacak.)

Büro Tescil Belgesi

İlgili Kurum ve Kuruluş Görüşleri

Tapu, Çap ya da Bu Belgeler Yerine Geçecek Belge (NOTER Tasdikli)

Parsel Maliklerinin İmza Sirküleri

Muvafakatname/Vekâletnameler (NOTER Tasdikli) (Malikler başvurmuyorsa gereklidir.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1 Ay

Not: İtiraz incelendikten sonra dosya Belediye Meclisine sunulmaktadır.

 

MÜRACAAT YERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET MASASI

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5  

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2147 - 2121 - 2148 - 2122 - 2146 - 2746

E-Posta: iletisimmerkezi@pendik.bel.tr

 


29 Ocak 2020
Pendik