İşyeri Ruhsat Birimi

GÖREVLER

 - Belediye sınırları içindeki tüm sıhhi işyerleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, dinlenme amaçlı işyerleri, 2. ve 3. sınıf gayri sıhhi işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve hafta tatili çalışma ruhsatı vermek.


06 Kasım 2017