İlgilisinin 1/1000 Ölçekli Plan Değişikliği Teklifi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Yürürlükte Olan Plan/ Hâlihazır Haritalar Üzerine Hazırlanmış Teklif Plan Paftası ve Teklif Planın Sayısal Verisi (.ncz formatında ve 5 takım olacak.)

* Kanun ve Yönetmelikte Öngörülen Nitelik ve İçerikte Hazırlanan İnceleme ve Araştırmaları İçeren Plan Açıklama Raporu (5 takım olacak.)

* Büro Tescil Belgesi

* İlgili Kurum ve Kuruluş Görüşleri

* Tapu, Çap ya da Bu Belgeler Yerine Geçecek Belge (NOTER Tasdikli)

* Parsel Maliklerinin İmza Sirküleri

* Muvafakatname/Vekâletnameler (NOTER Tasdikli) (Malikler başvurmuyorsa gereklidir.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 15 Gün

Not: İşlem incelendikten sonra dosya Belediye Meclisine sunulmaktadır. Belirtilen süre ilk meclis toplantısı tarihine göre değişebilir.

 

MÜRACAAT YERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET MASASI

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5  

Telefon: 444 81 80 Dahili: 2147 - 2121 - 2148 - 2122 - 2146 - 2746

E-Posta: iletisimmerkezi@pendik.bel.tr

 

Plan ve Proje Müdürlüğünün 1/1000 Ölçekli̇ Uygulama İmar Plani Degi̇şi̇kli̇kleri̇nde Uygulanacak Olan Planlama Hizmetleri 2020 Yılı Ücret Tarifesi

 

İŞ TALİMATI:

* 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesinde bahsedilen hususlar doğrultusunda plan değişikliği süreci gerçekleşir.

Teklif edilen 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin dosya; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.08.2004 tarih ve S/90 sayılı Başkanlık Oluru ve eki 20.08.2004 tarih ve S/89 sayılı Genelgesinde bahsedilen hususlar doğrultusunda incelenir:  Dosya içerisinde vekaletname, büro tescil belgesi, tapu ve tapuya kayıt örneği, çap ve aplikasyon örneği, halihazır pafta, arazi fotoğrafları, 1/5000 ölçekli plan örneği, plan paftaları (4 adet), bilgi paftası (1 adet), plan değişikliğine ilişkin rapor (4 adet), kurum görüşleri, kontrol edilir.

 1. Teklif edilen plan değişikliğine ilişkin bilgiler,  ilgili müdürlük yöneticileri tarafından Personel İş Takip Programı eklenir ve Ortak / Tadilatlar / Onay Bekleyen Tadilatlar / 1000 klasöründe dosya oluşturulur.

 2. Plan değişikliğine ilişkin gerekli ücretin %10’u hesaplanarak Ortak / Matbu Formlar / Plan Değişikliğine İlişkin Ücret Hesabı word dosyasında gerekli düzenlemeler yapılarak çıktı alınır, yine Ortak / Matbu Formlar / Plan Değişikliği Ücret Makbuzu Excel dosyasında gerekli düzenlemeler yapılarak çıktı alınır ve ilgilisine ödeme yaptırılır.

 3. Bu işlemlerin ardından plan değişikliğine ilişkin dosya ilçe meclisine havale edilir. Gündem konusuna ilişkin bilgiler (tadilat bilgi paftası, meri plan örnekleri, ortofoto, mülkiyet vb.) Ortak / Meclis Gündemi / İlgili Ayın klasörü içerisine jpeg olarak kopyalanır. Bu verilerden ve meclise havale yazısından 6 adet çıktı alınarak dosyalanıp yöneticiye verilir.

 4. İlçe imar komisyonu plan değişikliği teklifi üzerinde değişiklik yapmışsa, bu değişiklik pafta üzerine elle çizilerek işlenir ve İmar Komisyonu tarafından imzalanır. 

 5. İlçe Meclisinde onaylanan dosya Büyükşehir Belediyesine gönderilir. Dosyanın içerisinde olması gerekenler:

 1. Dosya içeriğine ilişkin liste (dosya kapağının iç yüzüne yapıştırılacak)

 2. Büyükşehir’e gönderdiğimize ilişkin üst yazı

 3. İlçe Meclisine havale yazısının aslı (başkanlık makamına yazısı)

 4. İlçe meclis kararının aslı

 5. İlçe imar komisyonu kararının onaylı fotokopisi (mühür, aslı gibidir, isim kaşesi, paraf veya imza)

 6. 7 takım pafta ve 1 adet bilgi paftası (Pafta üzerine, plana veya değişikliğe ilişkin kaşe basılarak, teknik eleman, bölüm sorumlusu, müdür imzaları ile mühür basılacak. Belediye Başkanı kaşesi, imzası ve mühür ile meclis kararı kaşesi paftanın sol altına aynı alana basılacak, paftanın sol alt tarafında da İmar komisyonu başkanı kaşesi ve imzası olacak. Plan değişikliği teklifinin Büyükşehir Belediyesinden onaylanıp gelmesinden sonra %90 oranında kalan ücret aynı şekilde tahsil edilecek.

  7. Onaylanan plan değişikliğine ilişkin dağıtım yazısı, zabıt, askı ilan metni yazılarak ilgili müdürlüklere bilgi verilir ve onaylı plan paftasından bir örnek pafta şeklinde bir ay süre ile askıya çıkarılır ve Web sitesinde ilan edilir.


29 Ocak 2020
Pendik