Şahıs Tarafından Yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı Teklifi

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Yürürlükte Olan Plan/ Hâlihazır Haritalar Üzerine Hazırlanmış Teklif Plan Paftası ve Teklif Planın Sayısal Verisi (.ncz formatında ve 5 takım olacak.)

Kanun ve Yönetmelikte Öngörülen Nitelik ve İçerikte Hazırlanan İnceleme ve Araştırmaları İçeren Plan Açıklama Raporu (5 takım olacak.)

Büro Tescil Belgesi

İlgili Kurum ve Kuruluş Görüşleri

Tapu, Çap ya da Bu Belgeler Yerine Geçecek Belge (NOTER Tasdikli)

Parsel Maliklerinin İmza Sirküleri

Muvafakatname/Vekâletnameler (NOTER Tasdikli) (Malikler başvurmuyorsa gereklidir.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 15 Gün

Not: İşlem incelendikten sonra dosya Belediye Meclisine sunulmaktadır. Belirtilen süre ilk meclis toplantısı tarihine göre değişebilir.

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

PLAN PROJE MÜDÜRLÜĞÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Kat: 4

Tel: 444 81 80 Dahili: 1247

 E-Posta: planproje@pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Kat: 4

Telefon: 444 81 80 Dahili: Plan Değişikliği: 1248, İmar Planları: 1246

E-Posta: Plan Değişikliği: fbaskan@pendik.bel.tr İmar Planları:hoksuz@pendik.bel.tr


23 Aralık 2019