Seyşeller

Ülkenize Ait Vize Durumunu Öğrenmek için tıklayın


A - ) Aşağıda belirtilen şekilde yabancı resmi makamlarca verilmiş olan evlenme ehliyet belgeleri herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulmaksızın doğrudan işleme alınır:

Seçenek A-2 : (Apostille Tasdik Şerhli)

La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet yetkili makamlarınca belge üzerine veya ek bir belge olarak, belgeye ilişkin tasdik şerhi (Apostille) düzenlenmiş ise belgenin aslı noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır.

B - ) Düzenleyen yabancı resmi makamlara göre farklılık arz eden, belirli bir formüle tabi olmayan ve ispat niteliği taşıyan belgeler ise tasdik işlemine tabi tutulur.

Seçenek B-1 :(Ülkemizdeki büyükelçilik veya konsolosluk tarafından düzenlenen evlenme ehliyet belgesi)

Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf, Ülkemizdeki  yabancı ülke temsilciliği tarafından düzenlenen evlenme ehliyet belgesi, temsilciliğin bulunduğu il valiliği tarafından veya temsilcilik Ankara’da ise Dış İşleri Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

Seçenek B-2 :(Yabancı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenen evlenme ehliyet belgesi)

Belge yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenleyen ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince  tasdik edilmesinden sonra, Dış İşleri Bakanlığımız tarafından “Belgedeki imza ve mühür ………………..Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir”  şerhi verildikten sonra noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

Seçenek B-3 : (Yabancı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenen ve temsilciliğimizin onayladığı evlenme                                             ehliyet belgesi)

Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen ve düzenlendiği ülkedeki Türkiye Konsolosluğu tarafından “Belgedeki imza ve mühür ………………..makama aittir” şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercüman tarafından yapılmış çeviri belgelerinde de konsolosluğumuzun imza ve mührü bulunmalıdır.

Seçenek B-4 : (Yabancı ülke temsilciliği tarafından düzenlenmiş evlenme ehliyet belgesi)

Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenmiş evlenme ehliyet belgesi, temsilciliğin bulunduğu il valiliği tarafından veya temsilcilik Ankara’da ise Dış İşleri Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

Seçenek B-5 : (Ülkemizde temsilciliği bulunmayan akredite olmuş makamlarca verilmiş evlenme ehliyet belgesi)

 Ülkemizde dış temsilciliği bulunmayan Devlet makamlarınca veya adına akredite olmuş devletin yetkili makamlarınca verilmiş belgeler, akredite devletin Türkiye’deki dış temsilciliğince belgenin onaylanmasının ardından, dış temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dış İşleri Bakanlığımızca “Belgedeki imza ve mühür ………………..Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir” şeklinde şerh düşüldükten sonra belgenin aslı noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

Seçenek  B-6 : (Türkiye’nin Dış Temsilciliğinin bulunmadığı ülkelerden alınan evlenme ehliyet belgesi)

Dış temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarınca verilmiş belgeler, belgeyi veren devlete akredite olan dış temsilciliğimizce “Belgedeki imza ve mühür ………………..Dış İşleri Bakanlığına aittir” şeklinde şerh verilmesinin ardından belgenin aslı noter tasdikli tercümesi ile birlikte işleme alınır.

 

 


20 Ağustos 2014