Sıhhi İşyeri Ruhsatı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Ruhsat Başvuru ve Beyan Formları

5510 Sayılı Zorunlu Bilgi Formu

Evsel ve Geri Dönüştürülebilir Atık Tebliğnamesi (Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden temin edilebilir.)

Kira Kontratı (Mülk sahibi vefatı durumunda veraset ilanı ve varislerin kira kontratında imzaları gerekmektedir.)

Vergi Levhası

Ticaret Odası Kaydı veya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kaydı, Sicil Tasdiknamesi (Ticari Sicil Memurluğundan), Şirketler için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Fotokopisi

İmza Sirküleri (Şirketler için gereklidir.)

6 Kg Yangın Tüpü Faturası (Her 250 m2 için 1 adet gereklidir.)

İtfaiye Raporu (Belediye tarafından yönlendirilecektir.)

Atık Sözleşmesi ve Çöp Konteyneri Olur Yazısı (Temizlik İşleri Müdürlüğünden alınacaktır.)

Haşere İlaçlama Firmasıyla Yapılan 1 Seferlik Kontrol ve Uygulama Raporu

Kat Maliklerinden Rıza Belgesi (Müdürlüğümüzden matbu evrak alarak temin edilebilir)

Yönetim Kurul Kararı (NOTER Tasdikli) veya Şube Yoklama Fişi (Eğer şube için başvuru yapılıyorsa gereklidir.)

Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi (Lisanslı firmalarla yapılması gerekmektedir)

Tedarik Edilen Ürünlerin İmalat Ruhsatları ve İşletme Kayıt Belgesi

Ürünlerin Alındığına Dair Fatura Fotokopisi (İmalatçı firmadan alınacaktır.)

Banka, Yetkili Kurumlar ve İşyeri Yetkilisi Arasında Düzenlenmiş Sözleşme

Çalışanlara Ait Sertifika (Uzman Oldukları Alanda Aldıkları Belge)  

Kozmetik Ürünlerin Sağlık Bakanlığının Onaylı Listesi ve Faturası

Kullanılan makinelerin  “CE” Belgesi (Avrupa Standartlarına Uygunluk) ve Belge Üzerinde Ürünlerin Faturası

Odaların Vaziyet Planı (Sadece güzellik salonları için gereklidir.)

Sağlık Raporu (HİV ve Hepatit Testi)

Sterilizatör Ekipmanın Faturası

Kuruluş İzin Belgesi (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanır.) (Sadece Petshoplar için istenir.)

Güzellik Salonlarında faaliyet gösterilen süre boyunca güzellik uzmanı olan bir sorumlu müdür bulunacaktır.

Özel/tüzel işletmelerin iş takibini yapanlar vekaleten evraklarını kurumumuza ibraz etmelidir.

Gerekli durumlarda müdürlüğümüzce ayrıca bilgi ve belge istenebilir.

 

NOT: İşletmelerin, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı verilen bölümlerinin haricindeki alanlarda geçici olarak ticari faaliyet yapılması ve sundurmalar hakkında usul ve esaslara dair Emirname için tıklayın.

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1 Gün  

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET MASASI

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3122 - 3123

E-Posta: hmd[et]pendik.bel.tr

  

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERİ DENETİM BİRİMİ

BİRİM SORUMLUSU

Adres: Güllübağlar Mah. M. Yazıcıoğlu Cad. No:132

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3122

E-Mail: yyildirim[et]pendik.bel.tr


23 Aralık 2019