Aile Çocuk Eğitim Merkezi (açem) Birimi

GÖREVLER

 - Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte güvenle devam edebileceği, bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak ve aile içi iletişimlerini güçlendirecek Aile Çocuk Eğitim Merkezleri kurmak ve bu merkezlerde ailelere hizmetler sunmak

 - Ev, iş ve sosyal yaşamda kendiyle ve toplumla bütünleşmiş huzurlu ve mutlu insanlara sahip olmak adına ilçe halkına yönelik psikolojik destek sunmak

 - Dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli konularda bilgilendirici, eğitici seminerler vb. organizasyonlar düzenlemek

 - Kadın koruma evi çalışmalarını koordine etmek ve hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

 - Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak


14 Kasım 2017