Sosyal Destek Hizmetleri Birimi

GÖREVLER

 - Muhtaçlık içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, engelli, kadın, çocuk, yetim, öksüz, yaşlı, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi ailelerine, yangın ve doğal afete maruz kalmış kişilere bütçe imkânları dâhilinde ayni ve nakdi sosyal yardımlar yapmak

 - Sosyal yardım talebiyle belediyeye müracaat eden veya belediye tarafından tespit edilen muhtaç kişilerin sosyal inceleme ve değerlendirmelerini yapmak

 - Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasını sağlamak

 - Asker Aile Yardım Masasına yapılan başvuruları 4109 Sayılı Kanun çerçevesinde değerlendirerek almak ve gerekli işlemlerin takibini yapmak

 - Sosyal yardım alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak,  mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak


14 Kasım 2017