Sosyal Faaliyetler Birimi

GÖREVLER

 - Muhtaçlık içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, mağdur, kimsesiz, engelli, kadın, çocuk, yaşlı, mülteci, öğrenci, şehit, gazi, yetim ve öksüz ailelerine yönelik sosyal faaliyetler planlamak ve gerçekleştirmek

 - Gülümseyen Gözler Projesi kapsamında risk gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak etkinlikler, gezi programları, ziyaretler, bilgilendirici, eğitici organizasyonlar vb. faaliyetleri yürütmek

 - Gönüllü olarak hizmet vermek isteyen vatandaşların koordinasyonunu, sundukları hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak

 - Sevgi Evi ve Çocuk Evlerinde kalan çocukların sosyal hayata katılmaları, kişisel gelişimleri, okul başarılarının artırılması vb. konularda çeşitli eğitimler vermek ve etkinlikler düzenlenmek

 - Sosyal faaliyet ve etkinlikler alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak


14 Kasım 2017