Sosyal Hizmetler Birimi

GÖREVLER

- Muhtaçlık içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, engelli, kadın, çocuk, yaşlı, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi ailelerine yönelik sosyal hizmet modelleri geliştirmek.

- İstihdamı artırmak amacıyla, istihdam çalışmaları yapmak, engelli-işveren buluşmaları, toplu iş görüşmeleri ve istihdam fuarı  düzenlemek.

- İlçe halkına yönelik özellikle dezavantajlı kişilerin meslek edinmelerine yönelik meslek edindirme kursları düzenlemek.

- Acil müdahale gerektirmeyen hastalarımızın evlerinden sağlık kuruluşlarına ya da sağlık kuruluşlarından evlerine nakil hizmetleri işlemlerini yürütmek.

- 65 ve üzeri yaşta olan büyüklerimizin aktif ve sağlıklı yaşamalarına yardımcı olacak sosyal hizmetler sunmak.

- Kendi öz bakımlarını yapamayacak durumda olan engelli, yaşlı ve yatalak hastalara evde kuaför hizmeti sunmak.

- Gönüllü olarak hizmet vermek isteyen vatandaşların koordinasyonunu, sundukları hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

- Sevgi Evi ve Çocuk Evlerinde kalan çocukların sosyal hayata katılmaları, kişisel gelişimleri, okul başarılarının artırılması vb. konularda hizmetler sunmak.


27 Ekim 2020