Sosyal Hizmetler Birimi

GÖREVLER

 - Muhtaçlık içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, muhtaç, kimsesiz, engelli, kadın, çocuk, yaşlı, mülteci, öğrenci, şehit ve gazi ailelerine yönelik sosyal hizmet modelleri geliştirmek

 - Sosyal hizmet talebiyle belediyeye müracaat eden veya belediye tarafından tespit edilen kişiler için sosyal değerlendirmelerini yapmak

 - Türkiye İş Kurumuyla işbirliği içerisinde vatandaşlardan gelen başvuruları değerlendirerek çeşitli kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve kişileri buralara yönlendirmek

 - İstihdamı artırmak amacıyla engelli-işveren buluşmaları ve toplu iş görüşmeleri, İstihdam Fuarı  ve mesleki kurslar düzenlemek

 - Engelsiz atölye çalışmalarını takip etmek

 -  İhtiyaç sahibi hasta ve engelli kişilere sağlık kurulu raporlarını getirmeleri durumunda uygun malzeme yardımı yapmak

 - Kendi öz bakımlarını yapamayacak durumda olan engelli, yaşlı ve yatalak hastalara evde kuaför hizmeti sunmak

 - Hasta ve engelli nakil hizmetleri işlemlerini yürütmek

 - Sosyal hizmetin insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasını sağlamak

 - Sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak, mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanmak


14 Kasım 2017