Sosyal Yardımlar Birimi

GÖREVLER

- Sosyal yardım talebiyle belediyeye müracaat eden veya belediye tarafından tespit edilen muhtaçlık içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilerin sosyal inceleme ve değerlendirmelerini yaparak ayni ve nakdi yardım sağlamak.

- Mültecilere yönelik ayni ve nakdi yardımların yanında sosyal entegrasyon amaçlı çalışmalar gerçekleştirmek.


27 Ekim 2020