T.c. Kimlik Numarasının Bildirilmesi

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereği;

Kişiler adına düzenlenecek olan her türlü form, beyanname, kimlik kartı, vergi kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport gibi bütün tanıtıcı belgelerde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'na yer verilmesi,

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kurumlar ile diğer gerçek ve tüzel kişilerin her türlü işlem ve kayıtlarında esas alınması,

Bu nedenle müdürlüğümüzde yapacağınız işlemlerde T.C. Kimlik Numarasının kullanılması kanunen zorunlu hale gelmiştir.

Ayrıca belediyemizde yapacağınız tüm işlemlerin sağlıklı olması ve karışıklıklara meydan verilmemesi açısından da faydalı olacaktır.

T.C. Kimlik Numaralarının ispatı için nüfus cüzdanlarının ya da yetkili makamlardan alınmış T.C. Kimlik Numaralarını gösteren belgelerin sunulması yeterli olacaktır.

Tüzel kişiler ise (anonim şirket, limited şirket ve eshamlı komandit şirket gibi) işlemlerinde mevcut ya da vergi dairelerinden yeni alacakları on haneli vergi kimlik numaralarını sunmaya devam edeceklerdir.

 

Mükelleflerimizin menfaati gereği;

Mükelleflerimizin T.C. Kimlik Numaralarını bildirmeleri halinde kurum içi uygulamalarda karışıklıklara son verilebilecektir.

Mükelleflerimize ulaşılarak uygulamalar, mevzuat değişiklikleri, borç bilgileri, belediyemiz etkinlikleri vb. birçok olay hakkında bilgi verilebilecektir.

Vatandaşımız, vergilendirme uygulamalarından ve cezalı işlemlere maruz kalmamak için uygulamalardan haberdar olabilecektir.

Yukarıda bahsedilen işlemleri bir kereye mahsus yaparak birçok işlem ve sıkıntıdan kurtularak idaremizle yapacağınız işlemlerden memnun kalmanın yanında T.C. Devleti'nin bir vatandaşı olarak sorumluluklarınızı yerine getirmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşayacaksınız.


30 Mayıs 2023
Pendik