Taşınırlar Muhasebe Entegrasyon Projesi (tmep)

Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulamaları

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin gereği olarak belediyemiz taşınır varlıklarının kayıt altına alınması ve sistem içinde takip edilebilmesi amacıyla TMEP (Taşınırlar-Muhasebe Entegrasyon Projesi) Projesi oluşturulmuş olup proje kapsamında belediye taşınır varlık hareketlerinin takibi ve bu sistem üzerinden muhasebe ve envanter kayıtlarının otomasyon süreci içinde yapılması hedeflenmiştir. Bu amaçla;

 - Taşınır Mal Yönetmeliği Yazılım Projesi

 - Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulama Projesi

hazırlanmıştır. 

2007 yılı sonunda Envanter Sayımları yapılarak işlemler başlatılmış olup 2008 yılından itibaren yönetmelik hükümleri harcama birimleri ve muhasebe birimi tarafından birebir uygulanmaya başlamıştır.

Yazılım Projesinin; % 90’lık kısmı yazılım firmasıyla birlikte tamamlanmış olup sadece otomasyon süreci içinde muhasebe kayıtlarının oluşturulması aşaması kalmıştır. Ancak, doğru raporlama ve bu raporlamalar üzerinden doğru muhasebeleşme işlemleri manuel olarak sürdürülmektedir. İlk üç ay itibariyle harcama birimlerinin taşınır kayıtları ile muhasebe kayıtları birebir olarak tutturulmuştur. Harcama birim kayıtları üzerinden otomasyon süreci içinde muhasebe kayıtlarının da yapılmasıyla Proje tamamlanmış olacaktır.

Uygulama Projesi kapsamında; Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulama Esasları ve İşlem Süreçleri hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından harcama birimlerine dağıtılmış, ayrıca konuyla ilgili eğitimler verilmiştir.  

Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulama Esasları ve İşlem Süreçleri’ ne ulaşmak için tıklayınız.

Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitimleri’ ne ulaşmak için tıklayınız.


17 Nisan 2019
Pendik