Atık Getirme Merkezi Birimi

GÖREVLER

Türkiye'nin ilk bakanlık onaylı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi...

 - İlçe genelinde cadde ve sokaklarda vatandaşlarımız tarafından bırakılan atık eşyaları düzenli olarak toplamak

 - Tespit edildiği an müdahale edilen ve bulunduğu yerden kaldırılan atık eşyaları ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmak

 - Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak

 - Evsel atık ilaçların toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalar yapmak

 - Atık floresan lambaların toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak

 - Elektrikli ve elektronik atıkların toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak

 - İlçemiz genelinde bulunan tekstil firmalarıyla Tekstil Atık Sözleşmesi yaparak firmaların faaliyetleri sonucu açığa çıkan tekstil atıklarını, özel atık toplama aracıyla düzenli olarak toplamak

 - Floresan lambalar ve diğer cıva içeren atıkların toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak

 - Evsel tehlikeli atıkların (tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar, reçineler, deterjanlar, tehlikeli maddeler içeren ahşap vb.) toplanması, taşınması, geri dönüşümü, geri kazanımı ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmaları yapmak

 - Atık Getirme Merkezinin mevzuata uygun şekilde yönetilmesini sağlamak ve mevzuat kapsamında yer alan atıkları, merkeze kabul etmek

 - İlçe genelinde bulunan işletmelerin ticari faaliyetleri sonucu ortaya çıkan evsel nitelikli katı atıkların toplanması veya geri dönüşümü hususunda, işletmelerle sözleşme imzalayarak atıkların bertarafı konusundaki süreci takip etmek 


14 Kasım 2017