Resmi Kurum Tesisleri Bakım Onarım Birimi

GÖREVLER

 - İlçe sınırları içerisindeki kamu kurum ve kuruluşlarının, okulların, ibadethanelerin, derneklerin, vakıfların ve spor kulüplerinin talepleri ve/veya belediye meclisinin kararıyla imzalanacak/imzalanmış protokoller doğrultusunda; tefrişat, mefruşat, malzeme, makine, teçhizat, demirbaş, telefon, santral, data hatları, kamera, güvenlik sistemleri, ses sistemleri teminini sağlamak ve inşaat, elektrik, mekanik ve sıhhi tesisat tamir bakım-onarım işlerini imkanlar dahilinde karşılamak. 


14 Kasım 2017