Tahsis Birimi

GÖREVLER

 - 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununa göre taşınmazların kiraya verilerek değerlendirilmesini sağlamak.

 - Müdürlüklerden gelen kiralama taleplerini değerlendirmek, uygun taşınmazların 4734 Sayılı Kanun ve ilgili diğer hükümler çerçevesinde hizmet alımı yoluyla kiralamak.

 - Belediyenin sahip olduğu gayrimenkullerin 2886 Sayılı Kanun gereğince ihalelerini yaparak kiraya vermek ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.


14 Kasım 2017