Dokümanlar

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

%10 Seviye Tespit Tutanağı Başvuru Dilekçesi

%20 Seviye Tespit Tutanağı Başvuru Dilekçesi

%60 Seviye Tespit Tutanağı Başvuru Dilekçesi

%80 Seviye Tespit Tutanağı Başvuru Dilekçesi

%95 Seviye Tespit Tutanağı Başvuru Dilekçesi

%100 Seviye Tespit Tutanağı Başvuru Dilekçesi

Asansör Tescil Dilekçesi

Fesih Seviye Tespit Tutanağı Başvuru Dilekçesi

İskan Dilekçe Formu

İş Deneyim Dilekçesi

İşyeri Teslim Tutanağı Başvuru Dilekçesi

Hafriyat Kabul Ve Taşıma Belgesi Dilekçesi

Mühür Bozma Vatandaş Dilekçesi

Sigorta Prim Borcu Olan Yerde İskan Dilekçesi

Yılsonu Seviye Tespit Tutanağı Başvuru Dilekçesi

E-Belediye Yapı Denetim Kullanım Klavuvuzu

 

MATBU EVRAKLAR

%10 - %60 Arası Seviyeler İçin Hakediş Ödeme Emri Üst Yazısı Örnek

%60 - %100 Arası Seviyeler İçin Hakediş Ödeme Emri Üst Yazısı Örnek

Daire Sahipleri İçin İmza Taahütnamesi

İskanı İmzalatan Kişinin Tutanak Taahhütnamesi

İş Bitirme Seviye Beyan Yazısı Örnek

İş Bİtirmeye Esas Ön Rapor Örnek

Karot Alma ve Karot Değerlendirme Tutanağı Örnek

Yapı Sertifikası Örnek

 

EK EVRAK LİSTELERİ

%10 Hakediş İçin Gerekli Evrak Listesi

%20 Hakediş İçin Gerekli Evrak Listesi

%60 Hakediş İçin Gerekli Evrak Listesi

%80 Hakediş İçin Gerekli Evrak Listesi

%95 Hakediş İçin Gerekli Evrak Listesi

%100 Hakediş ve İş Bitirme İçin Gerekli Evrak Listesi

Yapı Kullanma İzin Belgesi Dosya Düzeni ve Gerekli Evraklar

Yeni Asansör Tescili  İçin Gerekli Evraklar

 

 

 


21 Temmuz 2020