Kalem

GÖREVLER

- Müdürlük Evrak Çıkışı

- Müdürlük Evrak Kabul

- Posta İadesi Yazıları

- Evrak Havale

- Encümen Sonrası Yazışmalar

- İskan Belgesi Teslimi

- Stratejik Plan ve Kalite Yönetimi

- Taşınır Kayıt ve Mutemet İşleri

- İletişim Merkezi Havale ve Takibi

- Yapı Denetim Sisteminde Hakediş Ödendilerinin Yapılması

- CİMER Havale Takip

- Telefon Cevaplama ve Aktarma

- Harfiyat Taşıma Belgesi Teslimi


20 Ekim 2020