Mevzuatlar

- 5216 SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

- 3194 İMAR KANUNU 

- 5393 SAYILI BELEDİYE KANUNU 

- 4708 SAYILI YAPI DENETİM KANUNU 

- 2981 İMAR AFFI KANUNU 

- 6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

- PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  

- YAPI DENETİM UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 

- ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 

- İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ 

- YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

- BİNALARDA SU YALITIM YÖNETMELİĞİ 

- BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

- BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 

- BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 

- ASANSÖR İŞLETME VE BAKIM YÖNETMELİĞİ 

- ASANSÖR PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ 

- 7201SAYILI TEBLİGAT KANUNU 

- 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 

- 6306 SAYILI AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDAKİ KANUN 

- KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 

- 5070 SAYILI ELEKTRONİK İMZA KANUNU 

- 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU 

- 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU 

- 3071 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASI 

- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 

- 4735 SAYILI KAMU İHALE KANUNU 

- 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 

- 4857 SAYILI İŞ KANUNU 

- 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 

- 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU 

- 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU 

- İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK 

- MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ 

- RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK 

- KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 

- MAHALLİ İDARELER HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 

- 3402 SAYILI KADASTRO KANUNU 

- HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ


19 Kasım 2019