Ofis İnşaat Grubu

GÖREVLER

- SGK-Rıhtım Yazıları

- %10-20-60-80-95-100 Yapı Denetim Seviye ve Hakedişlerinin Onayı

- İskan Dosya Hazırlama ,Takip ve İmza

- Ruhsatlı İnsaat Şikayetlerinin Değerlendirilmesi (Yapı Denetim ve Kayıtlı İletişim Merkezi)

- Encümen Yazışmaları(Yazılı Şikayet Sonucu)

- Tapu Yazışmaları (Temlik)

- Şantiye Şefi İstifaları Yazışmaları

- Yapı Denetim Sisteminde Denetçi Güncelleme

- Mühür Açma Yazışmaları

- İş Deneyim Belgesi Düzenleme

- İskan Belge Yazma

- Şantiye Şefi Fesihleri ve  İş Düşürmeleri

- Yapı Tatil Tutanak Kayıtları

- İskan Bilgi Envanter ve Güncelleme


04 Kasım 2020