Yapı Kontrol Birimi

GÖREVLER

 - Yapı kullanma izin belgesi düzenlemek .

 - İş bitirme tutanağını onaylamak.

 - Yapı denetim firmalarına ait hakediş raporlarını onaylamak.

 - Yapı denetim tarafından düzenlenen seviye tespit tutanağını onaylamak.

 - Yapı tatil tutanağı düzenlemek.

 - Asansör tescil belgesi düzenlemek.

 - Ruhsatlı inşaatlara ait şikayetleri değerlendirmek.

 - Özel bürolar tarafından düzenlenmiş kontür gabari belgesini onaylamak.

 - Yapı denetim firmaları tarafından onaylanan işe başlama tutanaklarını onaylamak.


16 Kasım 2017