Yapı Kullanma İzin Belgesi

DİJİTAL İSKAN BAŞVURULARINDA KAYIT SÜRECİNDE İSTENEN BELGELER

 * İskan dilekçesi (vekalet)

 * İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İSKİ Şube Müdürlüğü’nden alınacak iskân verilebileceğine dair yazı.

 * Kontur Gabari Belges

 * Yapı Sertifikası ( 2 nüsha ve kalın renkli kâğıda baskı olacak şekilde )

 * Enerji Kimlik Belgesi

 * Vekalet

 

DİJİTAL İSKAN SÜRECİ İLE AYNI ANDA FİZİKİ OLARAK FİZİKİ DISYASINDA İSTENİLEN BELGELER

 * İskan dilekçesi (vekalet)

 * İmza taahhütnameleri

    a) İskanı imzalatan kişinin tutanak/ taahhütnamesi(2 adet)

    b) Daire sakinleri imza taahhütnamesi

 * Yangın Güvenlik Raporu   (Yazı formatları Erhan DARTAR ’dan  alınacaktır.)

 * İstanbul Büyükşehir Belediyesi – İSKİ Şube Müdürlüğü’nden alınacak iskân verilebileceğine dair yazı.

 * SGK - İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü - Pendik Sosyal Güvenlik Merkezi’nden alınacak bina inşaat vergisinin ödendiğine dair yazı

 * İstanbul Vergi Dairesi - Kadıköy Uygulama Grup Müdürlüğü - Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınacak emlak alım vergisinin ödendiğine dair yazı

 * Yapı Sertifikası ( 2 nüsha ve kalın renkli kâğıda baskı olacak şekilde )

 * İş Bitirme Belgesi

 * Yapının dört cephesinden görülecek şekilde fotoğraflar

 

DİJİTAL İSKAN SÜREÇ İÇİNDEKİ EVRAKLAR

 * Asansör varsa uygunluk raporu ( Asansör Tescil Belgesi )

 * Fen İşleri Müdürlüğü’nden alınacak iskân verilebilir görüşü

 * Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden alınacak iskân verilebilir görüşü

 * Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak ilişik kesme görüşü

 * Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak harç ve ücretlerin yatırıldığına dair makbuz(harç kağıdı ve orjinal dekont) Varsa riskli/Muaf yazısı.

 

Not: Öngörülen süre müdürlüğümüzde geçen süre olup herhangi bir kurum ya da kuruluşa yazılan yazı ve görüş esnasındaki süreler dâhil edilmemiştir.

 

Bütün Evraklar Eksiksiz Teslim Edildikten Sonraki Hizmet Süresi:  10 Gün

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Kat: 2

Telefon: 0216 444 81 80 Dahili:  2287, 2292

E-Posta : hakyildiz[at]pendik.bel.tr, sedademir[at]pendik.bel.tr

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

BİRİM SORUMLUSU:2291, 1263, 2297, 1241

Adres: Batı Mah. 23 Nisan Cad. No: 11 Kat: 2

Telefon : 0216 444 81 80 Dahili: 1241, 2291, 1263

E-Posta : ydurmus[at]pendik.bel.tr, scelik[at]pendik.bel.tr, bbagatur[at]pendik.bel.tr,


08 Şubat 2018