Kararlar Birimi

GÖREVLER

 - Belediye Meclisi, Encümen ve Belediye Meclisi İhtisas Komisyonları Toplantı işlerinin yürütülmesini sağlamak.

 - Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini hazırlamak ve Meclis Üyelerine gönderilmesini sağlamak.

 - Meclis Üyelerine ait puantajların yapılmasını sağlamak.


16 Kasım 2017