Yeni Yapı Ruhsatı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

- Başvuru evrak listesini tablo halinde indirmek için tıklayınız.

 

* Müracaat Dilekçesi (Matbu dilekçe için tıklayınız.

* İmar Durumu Belgesi                                                         

* Kot Kesit Belgesi                                                

* İnşaat İstikamet Belgesi                                                      

* Vekaletname                                                       

* İski Onay Yazısı                                                 

* Trafo Belgesi (Gerekli Durumda)                                                      

* Mimari Proje                                                      

* Projeler                                               

   a) Mimari Proje

   b) Statik Proje

   c) Makine-Tesisat Projeleri

   d) Elektrik Projeleri

   e) Zemin Etüd Raporu               

   f) Geoteknik Projesi ve Raporu (Gerekli Durumda)                               

* Müteahhit Evrakları                                                            

   a) Taahhütnameler için tıklayınız. (Bakanlık ve Belediye)

   b) Vergi Levhası

   c) İmza Sirküleri

   d) Vekaletname (Gerekli Durumda)                         

* Şantiye Şefi Evrakları                                                         

   a) Şantiye Şefi Taahhütnamesi için tıklayınız.

   b) Oda Kimlik Belgesi veya Diploma Fotokobisi

   c) Şantiye Şefi Sözleşmesi için tıklayınız.                                                                                                         

* Proje Müellif Taahhütnameleri için tıklayınız.                                   

   a) Mimar    

   b) İnşaat Müh.

   c) Elektrik Müh.        

   d) Makine Müh.

   e) Jeoloji Müh.          

   f) Jeofizik Müh.        

   g) Geoteknik Müellifi (Gerekli Durumda)                

* Hesap Tablosu ve Tahakkuk                                                              

   a) Yapı Bilgi Formu (YİBF)

   b) Damga Vergi Makbuzu veya Defter Fotokobisi  

   c) Yapı Denetim İzin Belgesi (Güncel Tarihli)

   d) Yapı Denetim Taahhütnamesi               

   e) Yapı Denetim Kuruluşu Yetkilisinin ve Denetçilerinin Evrakları (Güncel Tarihli)

   f) Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi

   g) Proje Kontrol Formu

   h) Yapı Denetim Ücreti Makbuzu                                                                                                                          

* Otopark Evrakları                                               

   a) Otopark Taahhütnamesi        

   b) Makbuz                 

* Harç-Ücret                                                          

   a) Hesap Tablosu ve Tahakkuk                                                                                              

* Estetik Kurul Onay Yazısı (Gerekli Durumda)                                                  

* İlgili Kurum Görüşleri (Gerekli Durumda)                                                        

* İmza Taahhütnamesi için tıklayınız. 

* Binanın Aplikasyon Krokisi                                               

* Muafiyet Yazısı (Varsa)   

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 30 Gün

  

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET MASASI

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5

Telefon: 444 81 80 Dahili: 7211

E-Posta: iletisimmerkezi@pendik.bel.tr

  

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK BİRİMİ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Esenler Mah. Bora Sokak No:5 Kat: 3  

Telefon: 444 81 80 Dahili: 1262, 2271, 2273

E-Mail: abesinci@pendik.bel.tr, bakova@pendik.bel.tr, dfener@pendik.bel.tr


23 Aralık 2019