Yıkım Ruhsatı İşlemi

BİRİNCİ AŞAMA

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

* Başvuru Formu

Vekâletname (İlgili konu renkli kalemle işaretlenir.)

Riskli Yapı ve Muafiyet Raporu (Riskli yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacaktır.)

UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) Kodu (Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacaktır.)

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1-2 Gün

 

BİRİNCİ MÜRACAAT YERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL YAPILAŞMA BÖLÜMÜ

BÜRO PERSONELİ

Adres: Güllübağlar Mah. M. Yazıcıoğlu Cad. No:132

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3119, 3120

E-Posta: zabita[et]pendik.bel.tr

 

İKİNCİ AŞAMA

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Tapu Fotokopisi

Binanın Boş Olduğuna Dair Belge (Muhtarlık Onaylı)

Riskli Yapı ve Muafiyet Raporu (Riskli yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacaktır.)

UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) Kodu (Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacaktır.)

Yıkım Ruhsatı Ücret Makbuzu

Yıkımdan Sorumlu Mühendis veya Mimara Ait Taahhütname (NOTER Onaylı veya Elektronik İmzalı olacaktır.)

Abonelik İptal Yazıları (İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ ve TELEKOM)

Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma Kabul Belgesi

Müteahhit’e Ait Ticaret Odası Sicil Kaydı, Vergi Levhası ve İmza Sirküleri

 

Not: İkametgâhı Pendik’te olan vatandaşlarımızdan İkametgâh Belgesi istenmez. Tüm belgeler elden müdürlüğe teslim edilecektir.

 

Başvuru Sonrası Hizmet Süresi: 1-2 Gün

 

İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

KENTSEL YAPILAŞMA BÖLÜMÜ

BÖLÜM SORUMLUSU

Adres: Güllübağlar Mah. M. Yazıcıoğlu Cad. No:132

Telefon: 444 81 80 Dahili: 3114

E-Posta: zabita[et]pendik.bel.tr


19 Nisan 2019