Amirlikler

İŞLETME DENETİM ŞEFLİĞİ

İşletme Denetim Şefliği; Pendik İlçesi içerisindeki tüm işletmelerin denetlenmesi ve ruhsatlandırılmasını sağlamak, işyerleriyle ilgili şikâyetlerin giderilmesini sağlamak, hafta tatili ruhsatlarının denetimini yapmak, ruhsata aykırı faaliyet gösteren yerleri tespit etmek ve gerekli yasal işlemleri uygulamakla sorumludur. Ayrıca Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ruhsatların Sıhhi yönden denetimini yapmak ve ruhsata uygun faaliyet gösterip göstermediğini tespit etmektedir.


ECRİ MİSİL VE ESNAF İŞGAL ŞEFLİĞİ

Kamuya ait taşınmaz malların idarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi neticesinde; söz konusu taşınmaz malların tespit edilmesi, işgalciden alınacak işgal bedellerinin hesaplanması ve bu kişilerden tahsilâtının sağlanması ile ilgili çalışmaları yapmakla sorumludur.

PAZAR AMİRLİĞİ

Pazar Amirliği; Pendik İlçesi sınırları içerisinde kurulan tüm pazarların denetlenmesi, kontrolünü sağlamak ve pazarlar ile ilgili şikâyetlerin giderilmesini sağlamakla yükümlüdür.


ÇEVRE DENETİM ŞEFLİĞİ

Çevre Şefliği; Pendik İlçesi sınırları içerisinde çevreye temasta bulunan tüm faaliyetlerin denetimini ve çevresel şikâyetlerin giderilmesini sağlamak, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliğine istinaden hafriyat ve molozlar ile ilgili denetim yapmak, bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliğine istinaden atık yağ denetimi yapmakla sorumludur


EVRAK VE MÜHÜRLEME AMİRLİĞİ

Evrak ve Mühürleme Amirliği; Pendik İlçesi sınırları içerisindeki işletmelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda mühürleme, mühür fekki ve mühür açma işlemlerini yapmak. Ayrıca Müdürlüğün tebliğ ve evrak işlemlerini yürütmekle sorumludur.


GÜVENLİK AMİRLİĞİ


Pendik Belediyesine bağlı hizmet binaları ve tesislerin güvenliğini sağlamakla sorumludur.


MERKEZ VE TRAFİK AMİRLİĞİ


Pendik Doğu – Batı – Yeni- Bahçelievler – Yeşilbağlar – Sapanbağları Mahallelerinde, Zabıta Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu tüm hususlarla ilgili denetim ve kontrolü sağlayıp Belediye Zabıta ekibinin görevi doğrultusunda hareket etmek ve Pendik genelinde Trafik Hizmetlerinde, Çevre Temizliği (Hurda Araç) konularında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 41. maddesine göre İlçe Emniyet Müdürlüğüne destek sağlamakla sorumludur.


SEYYAR AMİRLİĞİ

Seyyar Amirliği; Pendik İlçesi sınırları içerisinde izinsiz olarak faaliyet gösteren tüm seyyar faaliyetlerinin kaldırılması ve kontrolünü sağlamakla sorumludur.


KURTKÖY AMİRLİĞİ

Kurtköy Amirliği; Şeyhli, Kurtköy, Harmandere, Yenişehir, Sanayi, Çamlık Mahallelerinde bulunan ilan, pankart, stant vb. işgalleri kontrol etmek, kaldırım ve yol işgaline sebebiyet verilmesi engellemek, esnafların sorunlarını dinlemek ve gidermekle sorumludur.


LOJİSTİK AMİRLİĞİ

Lojistik Amirliği; Müdürlüğün faaliyetleri ve görevleri kapsamında birimlere gerekli teçhizat ve lojistik desteği sağlamak, seyyar satıcılardan alınan malzemeleri ekiplerden teslim alarak, depo teslim tutanağı tanzim etmek, yasada belirtilen süre içerisinde malzemelerini almak isteyenlere 5326 sayılı kabahatler kanununun 38/1 maddesi gereği cezai işlem yaparak malzemeleri tutanakla teslim etmekle sorumludur.


GEÇİTLER AMİRLİĞİ

Geçitler Amirliği; Kaynarca – Fevzi Çakmak – Kavakpınar – Çamçeşme – Güzelyalı – Esenler – Fatih – Orhangazi – Esenyalı – Ahmet Yesevi Mahallelerinde, seyyar faaliyetleri önlemek, işgal denetimi yapmak, trafik sıkıntılarına karşı önlem almak, dilencilikle mücadele etmekle sorumludur.


21 Şubat 2014