Çevre

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMA SAATLERİ DÜZENLEMESİ

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Gürültünün değerlendirilmesi ve kontrolü yönetmeliğinin 4. Maddesi r.bendinde çok hassas kullanımlar: ‘’Konut, yataklı hizmet veren sağlık kurumları, eğitim kurumları, çocuk ve yaşlı bakım evleri, canlı müzik izni almış olan oteller hariç diğer oteller, açık arazideki ve yerleşim alanı içindeki sessiz alanlar gibi kullanımları, Orta derecede hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları,’’şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre;

Mevcut yapılarda ; tesisat dairelerinde veya yapı içinde veya dışında herhangi bir yerde bulunan soğutma fanı, iklimlendirme sistemleri, hava kanalları, temiz ve pis su tesisatı, jeneratör, hidrofor, kompresör, yakma kazanı, asansör, çöp bacaları gibi kaynaklardan; ortak bölme elemanları, ara döşemeler, tavan ve bitişik duvarlar veya hava aracılığıyla hassas kullanımlara iletilen gürültü seviyesi Leq gürültü göstergesi cinsinden arka plan gürültü seviyesini 5 dBA’dan fazla aşamaz.

Bir motorlu araç üzerinde veya içinde; korna veya ses çıkaran başka bir cihazın zorunlu haller dışında gürültü rahatsızlığına neden olacak şekilde çalınması yasaktır.

Radyo, televizyon, müzik seti ve her türlü müzik aletlerini çok ve orta derecede hassas kullanımların bulunduğu alanlar ile toplu taşıma araçlarında çalmak yasaktır.

Çok ve orta derecede hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; yüksek sesle konuşarak, bağırarak, anons sistemleri gibi ses yükseltici araçlar kullanılarak ve darbeli düzenli veya düzensiz sesler çıkararak propaganda, reklâm, duyuru, tanıtım ve satış yapmak yasaktır.

Çok hassas kullanımların bulunduğu alanlarda; deniz motoru, motosiklet veya herhangi bir motorlu araçta 19.00-07.00 saatleri arasında deneme çalışmaları dahil olmak üzere çalışma yapmak yasaktır.

Çok hassas kullanımların içinde ve bu kullanımlardan itibaren en az 350 metre mesafede; mekanik veya motorlu dikiş makinesi, matkap, testere, öğütücü, çim biçme makinesi, koşu bandı veya benzeri araçların 19.00-07.00 saatleri arasında çalıştırılması veya çalıştırılmasına izin verilmesi yasaktır.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Kontrolü Yönetmeliğinin yukarda bahsedilen ilgili maddeleri gereğince belirtilen saatlerde aşağıdaki tabloda detaylandırılan çalışmaları yapmak yasaktır.

19.00-07.00 SAATLERİ ARASINDA YAPILMASI YASAK ÇALIŞMALAR

1.Yıkım çalışmaları,

2.Hafriyat alım çalışmaları,

3.Kalıp çalışmaları,

4.Demir bağlama çalışmaları,

5.Beton döküm çalışmaları,

6.Her nevi inşaat çalışmaları,

7.Her nevi tadilat çalışmaları.

 

Hangi Şikayetler Hangi Mercilere Yapılmalıdır?

 

RAPORLAR

 

Eğlence Yerleri İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu

İşyeri, Atölye ve İmalathaneler İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu

İzne Tabi Tesisler İçin Akustik Rapor

İzne Tabi Olmayan Tesis ve İşletmeler İçin Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu


21 Şubat 2014