Çevre Denetim Birimi

GÖREVLER

 - Mevzuat hükümleri çerçevesinde belediyeye ait sınırlar dahilinde çevrenin temiz ve yaşanılabilir olması için gerekli çalışmaları yapmak ve cezai yaptırımları uygulamak


04 Nisan 2018