İşletme Denetim Birimi

GÖREVLER

 - İlçedeki işletmeleri denetlemek ve ruhsatsız işletmelere gerekli cezai yaptırımları uygulamak ve ruhsat almalarını sağlamak

 - İşletmelerle ilgili sıhhi ve diğer konulardaki şikâyetleri gidermek

 - Ruhsata aykırı faaliyet gösteren işyerleri tespit etmek ve gerekli yasal işlemleri uygulamak


04 Nisan 2018