Kaçak Yapı Önleme Birimi

GÖREVLER

 - Mevzuata aykırı yapılaşmayı ve yapılardaki tadilatların engellemek


04 Nisan 2018