Faaliyetler

5393 sayılı Belediye Yasası gereği kurulmuş, belde halkının sağlık ve esenliği, beldenin düzeni ile mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetleri yürüten kolluk gücüdür.
Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü sorumluluk alanındaki semt sakinlerinin rahat alışveriş yapabilmesi, gereksiz işgallerin kaldırılması ile pazar esnafının satışa sunduğu emtiaların etiketleri, kılık kıyafetleri, bağırarak satış yapmama, doğru tartı, tüketiciye saygılı davranma konularına ağırlık verilerek denetimlerini aralıksız bir biçimde sürdürmektedir.
Bunlardan ayrı olarak; kâğıt toplayıcıları, simit, kokoreç, midye, meyve, köfte satıcıları başta olmak üzere belediye suçları kapsamına giren durumlara da müdahale etmektedir.
İlgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak, izinsiz seyyar satıcıların men edilmesi, beldenin temiz, düzenli, güvenli ve esenlik hizmetlerinin en uygun bir şekilde yerine getirilmesi konularında program dâhilinde çalışmalar yapmaktadır.

Seyyar satıcılara karşı yaya ve araçlı ekiplerle müdahale edilerek satış yapmaları engellenmekte, gereken cezai işlemler yapılarak caydırıcı olunmaya çalışılmaktadır.
5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununda yapılan değişiklikle, Umuma Açık Eğlence Yerlerinin denetim, kontrol ve ruhsatlandırılması Belediyelere geçmiş bulunmaktadır.
Motorlu ve motorsuz seyyar satıcıların bertaraf edilmesi amacıyla; araçlı, megafonlu, at arabalı seyyar satıcılara anında müdahale ederek çevre ve gürültü kirliliğini önlemekle görevli saha uygulamalarında ihtisas zabıtası olarak özel ve hakim bir etkinlik sağlamaktadır. Mahallelerimizde, sokak aralarındaki beldemiz sakinlerinin her türlü rahatsızlığı önlenmekte, bu tür olumsuzluklarda kullanılan araçlar, ekibimizce otoparka çekilerek tutulmakta ve uygulanan cezai işlemlerimizle caydırıcı olunmaktadır.

Toplum ve çevre sağlığı açısından yaşanılabilir bir kent yaratmaya dönük denetim hizmetlerini aksatmadan sürdürmek Müdürlüğümüzün asli görevlerindendir. Müdürlüğümüzün zabıtası olarak özel bilgi ve ek mevzuat konularına hakimiyet gerektiren konu ve alanlarda, büyük iş merkezleri ve alış veriş merkez ve çarşılar ile özel nitelikteki iş yeri ve iş kollarında program dahilinde çalışmalar yürütmektedir. Ekibimiz, personel ve araç desteğiyle çalışma performansını söz konusu özel alanlarda etkin bir şekilde gerçekleştirmektedir.

 


21 Şubat 2014